Điều 37 luật bảo hiểm xã hội

Điều 37 Luật bảo hiểm xã hội quy định thời gian hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai

Published on :

Điều 37 Luật bảo hiểm xã hội được ban hành vào ngày 20/11/2014. Điều 37 quy định thời gian hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai. Điều kiện hưởng chế độ thai sản 1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một […]

Điều 34 luật bảo hiểm xã hội năm 2014

Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định thời gian hưởng chế độ khi sinh con

Published on :

Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 được ban hành vào ngày 20/11/2014. Điều 34 đưa ra những điều kiện cần thiết và thời gian hưởng chế độ thai sản. Điều kiện hưởng chế độ thai sản 1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi […]

Điều 32 luật bảo hiểm xã hội quy định thời gian hưởng chế độ khi khám thai

Published on :

Điều 32 luật bảo hiểm xã hội nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động khi khám thai. Nắm rõ thời gian hưởng chế độ khi khám thai để sắp xếp, bố trí công việc phù hợp. Nội dung điều 32 luật bảo hiểm xã hội Điều 32. Thời […]

Điều 30 luật bảo hiểm xã hội

Điều 30 luật bảo hiểm xã hội quy định đối tượng áp dụng chế độ thai sản

Published on :

Điều 30 luật bảo hiểm xã hội quy định đối tượng áp dụng chế độ thai sản. áp dụng cho các công dân Việt Nam đáp ứng được đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản. Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế […]