Điều 113 Luật bảo hiểm xã hội

Điều 113 Luật bảo hiểm xã hội thay đổi trình tự, thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội

Published on :

Điều 113 Luật bảo hiểm xã hội có những bổ sung, sửa đổi mới về việc hồ sơ hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng đối với người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp và người bị Tòa án tuyên […]

Những quy định mới trong bộ luật bảo hiểm xã hội mới nhất

Published on :

Bộ luật bảo hiểm xã hội mới nhất có hiệu lực từ ngày 1/1/2016, tuy nhiên có nhiều quy định đến ngày 1/1/2018 mới chính thức được áp dụng. Bộ luật bổ sung thêm nhiều chính sách mới có lợi cho người lao động. Mở rộng đối tượng tham gia […]

luật bảo hiểm xã hội mới nhất 2018

Luật bảo hiểm xã hội mới nhất 2018 đổi mới những điểm nào so với năm 2017

Published on :

Luật bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2018 có nhiều thay đổi so với luật bảo hiểm xã hội cũ. Theo đó, đối tượng áp dụng, quy định về đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, chế tài xử lí đối với tội vi phạm pháp luật về bảo hiểm […]

bao-hiem-xa-hoi

Tìm hiểu luật bảo hiểm xã hội mới nhất 2018 có những thay đổi gì

Published on :

Dưới đây là những quy định và quyền lợi của người lao động theo luật bảo hiểm xã hội mới nhất 2018. 1. Những quy định chung Luật này quy định: Chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội Quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng […]

Từ 1/2018 người lao động ngắn hạn được BHXH, tiền lương và mức đóng BHXH cũng thay đổi trong thời gian này

Published on :

Bước sang 2018 chính phủ có nhiều chính sách bảo hiểm mang lại nhiều lợi ích hơn cho người lao động, tránh trường hợp người lao động bị doanh nghiệp trốn bảo hiểm. Đồng thời tiền lương và mức đóng bảo hiểm cũng thay đổi bắt đầu từ tháng 1/2018. […]