Luật bảo hiểm xã hội 2018 có 4 thay đổi lớn người lao động cần nắm chắc trong lòng bàn tay

Published on :

Người lao động sẽ phải đóng tăng số năm để được hưởng mức lương hưu tối đa, mức đóng hàng tháng cộng thêm các khoản bổ sung. Thêm hai đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc Từ ngày 1/1/2018, bên cạnh những người đóng bảo hiểm […]