Điều 32 luật bảo hiểm xã hội nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động khi khám thai. Nắm rõ thời gian hưởng chế độ khi khám thai để sắp xếp, bố trí công việc phù hợp.

Nội dung điều 32 luật bảo hiểm xã hội

Điều 32. Thời gian hưởng chế độ khi khám thai

 1. Trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 05 lần, mỗi lần 01 ngày; trường hợp ở xa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 02 ngày cho mỗi lần khám thai
 2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Điều 32 luật bảo hiểm xã hội

Thời gian hưởng chế độ khi khám thai

Đối tượng được hưởng

 • Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn
 • Hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ
 • Theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng
 • Hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động
 • Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng
 • Cán bộ, công chức, viên chức
 • Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu
 • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân
 • Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí
 • Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
 • Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

Điều kiện hưởng

Đối tượng lao động phải đáp ứng điều kiện sau để hưởng quyền lợi:

 • Lao động nữ mang thai
 • Lao động nữ sinh con
 • Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ
 • Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi
 • Lao động nữ đặt vòng tránh thai, NLĐ thực hiện biện pháp triệt sản.

Các điểm chú ý

 • Các trường hợp: lao động nữ sinh con, lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ,người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi
 • Lao động nữ sinh con đã đóng đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời hạn 12 tháng trước khi sinh con
 • Người lao động đủ 2 điều kiện trên nếu mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi  thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

>> Xem thêm: Điều 31 luật bảo hiểm xã hội – Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

Điều 32 luật bảo hiểm xã hội

Mẹ nên thăm khám thường xuyên để con yêu chào đời khỏe mạnh

Mức hưởng chế độ thai sản

 • Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản
 • Trường hợp, người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
 • Mức hưởng một ngày được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày
 • Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng. Trường hợp có ngày lẻ thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

Trên đây là thông tin liên quan đến điều 32 luật bảo hiểm xã hội. Người lao động hưởng chế độ theo quy định của nhà nước. Còn điều gì thắc mắc, liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *