Điều 12 Luật bảo hiểm y tế

Điều 12 Luật bảo hiểm y tế quy định đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

Published on :

Điều 12 Luật bảo hiểm y tế quy định nhóm người lao động và người sử dụng lao động; nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng; nhóm do ngân sách nhà nước đóng; nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng; nhóm tham gia bảo hiểm […]

Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12

Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 quy định quyền của bên liên quan đến bảo hiểm y tế như thế nào

Published on :

Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 chú trọng nội dung liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan. 1. Quyền của người tham gia bảo hiểm y tế Được cấp thẻ bảo hiểm y tế khi đóng bảo hiểm y tế. Lựa chọn cơ sở […]