Điều 102 luật bảo hiểm xã hội

Điều 102 luật bảo hiểm xã hội giải quyết chế độ ốm đau thai sản

Published on :

Điều 102 luật bảo hiểm xã hội đưa ra điều kiện, hồ sơ cần thiết để được giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản. 1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp các hồ sơ theo […]