luật bảo hiểm xã hội sửa đổi

Luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đưa ra 10 điểm mới về các chế độ khác nhau. Chế độ thai sản cho nam giới, chế độ cho người mang thai hộ và nhiều quy định mới khác đều được quy định rõ trong luật bảo hiểm xã hội sửa đổi.

1. Chế độ thai sản cho nam giới

Lao động nam đang đóng Bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con cũng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 5 đến 14 ngày. Lao động nam được nghỉ 5 ngày làm việc nếu vợ sinh con.

Nếu khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi được nghỉ 7 ngày làm việc. Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc. Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc Từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

luật bảo hiểm xã hội sửa đổi

Hình 1: Chế độ thai sản cho nam giới

>>Xem ngay: Điều 102 luật bảo hiểm xã hội giải quyết chế độ ốm đau thai sản

2. Thay đổi về mức đóng bảo hiểm xã hội

Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội sửa đổi có hiệu lực từ 1/1/2016, mức tiền đóng bảo hiểm xã hội được tính dựa trên lương và phụ cấp ghi trong hợp đồng thay vì dựa vào bảng lương như hiện nay.

Từ 1/1/2018 trở đi, người lao động đóng bảo hiểm dựa trên mức lương, phụ cấp và nhiều khoản bổ sung khác ghi trong hợp đồng lao động. Người lao động sẽ đóng 8% và doanh nghiệp đóng 18%, chiếm 26% lương hàng tháng.

3. Bảo lưu thời gian đóng BHXH để đủ điều kiện hưởng lương hưu

Người lao động được bảo lưu thời gian đóng BHXH để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động.

Trường hợp người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm mà chưa đủ 20 năm đóng được phép nhận bảo hiểm xã hội một lần.

4. Chế độ thai sản cho người mang thai hộ

Người mang thai hộ được hưởng chế độ thai sản về khám thai, sẩy thai, nạo hút, thai chết lưu, chế độ sinh con… từ thời điểm mang thai cho đến thời điểm giao đứa trẻ cho người mẹ nhờ mang thai hộ nhưng không vượt quá 6 tháng.

Trong trường hợp kể từ ngày sinh đến thời điểm giao đứa trẻ mà thời gian hưởng chế độ thai sản chưa đủ 60 ngày thì người mang thai hộ vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi đủ 60 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Người mẹ nhờ mang thai hộ cũng được hưởng chế độ thai sản từ thời điểm nhận con cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi.

luật bảo hiểm xã hội sửa đổi

Hình3: Chế độ thai sản cho người mang thai hộ

>>Xem ngay: Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 quy định quyền của bên liên quan đến bảo hiểm y tế như thế nào

5. Tăng mức trợ cấp ốm đau

Mức trợ cấp ốm đau được điều chỉnh tăng lên. Mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 24 ngày.

Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau, thai sản, tai nạn lao động một ngày bằng 30% mức lương cơ sở. Mức hỗ trợ ốm đau dài ngày sau 180 ngày tăng lên 50%.

Luật bảo hiểm xã hội sửa đổi bổ sung nhiều quy định nhiều chính sách mới hơn so với luật bảo hiểm xã hội cũ. Luật bảo hiểm xã hội sửa đổi mang đến cho người lao động có nhiều quyền lợi, hưởng nhiều chế độ tốt hơn. Chính vì thế, nắm bắt và hiểu rõ những điểm mới này để thực hiện cho đúng chính là nghĩa vụ của người tham gia bảo hiểm xã hội.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *