Luật bảo hiểm y tế số 46/2014/qh13

Luật bảo hiểm y tế số 46/2014/qh13 quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế 2008. Luật BHYT này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.

Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế áp dụng trong luật bảo hiểm y tế số 46/2014/qh13

1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng gồm:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên

 • Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

b) Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng gồm:

 • Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;
 • Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc mắc bệnh cần chữa trị dài ngày
 • Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hàng tháng
 • Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng
 • Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

c) Nhóm do ngân sách nhà nước đóng gồm:

 • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, học viên
 • Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước
 • Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước
 • Người có công với cách mạng, cựu chiến binh
 • Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm
 • Trẻ em dưới 6 tuổi
 • Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng
 • Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số
 • Thân nhân của người có công với cách mạng
 • Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật
  d) Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng gồm:
 • Người thuộc hộ gia đình cận nghèo
 • Học sinh, sinh viên.

2. Quy định về cấp thẻ bảo hiểm y tế áp dụng trong luật bảo hiểm y tế số 46/2014/qh13

luật bảo hiểm y tế số 46/2014/qh13

Hình 1: Doanh nghiệp chi trả chi phí khám chữa bệnh

Hồ sơ về cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi không cần bản sao giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh. Ngoài tờ khai tham gia bảo hiểm y tế chỉ cần bổ sung danh sách tham gia bảo hiểm y tế do UBND xã phường lập.  

3. Thay đổi mức hỗ trợ áp dụng trong luật bảo hiểm y tế số 46/2014/qh13

Mở rộng đối tượng hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế

Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế liên tục trong 5 năm, đã thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ bản cũng được hưởng 100%.

Tăng mức bảo hiểm y tế của thân nhân người có công với cách mạng và người thuộc hộ cận nghèo từ 80% lên 95%.

Mức hỗ trợ cho người khám, chữa bệnh trái tuyến như sau: Tuyến huyện được hỗ trợ 70%, tuyến tỉnh được hỗ trợ 60%, tuyến Trung ương được hỗ trợ 60%.

luật bảo hiểm y tế số 46/2014/qh13

Hình 2: Mức hỗ trợ bảo hiểm y tế thay đổi qua các tuyến

>>Xem ngay: Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 quy định quyền của bên liên quan đến bảo hiểm y tế như thế nào

4. Tăng mức phạt đối với doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội

Cơ quan, tổ chức người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm y tế cho người lao động thì nhà nước yêu cầu phải đóng đủ số tiền chưa đóng và nộp số tiền lãi gấp hai lần lãi suất liên ngân hàng.

Người sử dụng lao động phải trả toàn bộ phí cho người lao động trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng bảo hiểm y tế mà người lao động đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ bảo hiểm y tế.

Luật bảo hiểm y tế số 46/2014/qh13 đưa ra một số quy định mới như trên. Cá nhân, doanh nghiệp hay tổ chức cần nắm rõ và thực hiện nghiêm đúng theo quy định của pháp luật ban hành. Những trường hợp không tuân thủ luật bảo hiểm y tế số 46/2014/qh13 sẽ bị xử phạt theo quy định của nhà nước.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *